Distlers Totentanz

Distlers Dodendans in en om de kerk

Zaterdagavond 13 mei 19.00 uur
Stiftkerk in Weerselo. www.stiftsgemeente.nl
Kaarten a € 15.00 reserveren via dietgerritsen@gmail.com betalen, liefst met pin, aan de kassa.

Vocaal Ensemble Twente

‘Vocaal Ensemble Twente’ een uit Enschede afkomstig professioneel ensemble bestaat uit vijf zingende dirigenten: Frank Deiman (bas), Diet Gerritsen (sopraan), Tom Grondman (tenor), John Hondorp (bas), Anneke van Wassenhove (alt).

Met danseres Kirsten Hondorp en fluitiste Hannah Wit.

In de op middeleeuwse muziek gebaseerde Totentanz van Hugo Distler (1908-1942) verplaatsen publiek en uitvoerders zich als in een reidans. Een danseres en een fluitiste voeren de dans aan. In een veertiental taferelen zien we hoe de dood aanklopt bij edelman, bedelman, dokter, pastoor. De gesprekken en de gezongen spreuken laten zien dat iedereen op zijn tijd dient aan te sluiten in de rij.

14e spreuk
De ziel, geboren voor de eeuwigheid
Vindt geen ware rust in dingen van deze tijd Daarom is het zo wonderlijk dat je de wereld bemint En in het vergankelijke je ziel en zaligheid vindt.