Inspriratiefestival Terschelling

Met Rilke van Tentje naar Tentje, een muzikale wandeling door de duinen van Terschelling, Vijf  zingende dirigenten* en een violist hebben zich laten inspireren door teksten en uitspraken van Rilke, met muziek op teksten van Rilke en met andere verrassende muzikale bijdragen.

Zaterdag 23 oktober 2021 10.30  West Terschelling met aansluitend een lunchconcert bij Dodemanskisten.

Zondag 24 oktober 2021 13.00  West Terschelling, alleen de muzikale wandeling.

Zie: https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Voor dit ‘in weer en wind’ project zijn we nog op zoek naar nieuwe verrassende locaties. Tips graag mailen naar: info@dietgerritsen.nl

* Diet Gerritsen, Frank Deiman, Tom Grondman, Anneke van Wassenhove, John Hondorp

24 nov 2020. Veilig zingen. Muziekwerkplaats, Frank Deiman en Diet Gerritsen hebben een concept ontwikkeld waarbij gemusiceerd wordt in regen wind en zonneschijn.